Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi

Kerko shtepi ne Shqiperi me GjejShtepi.com Etiketa:, , , , , , , , , ,

Qeveria rrit vlerat e apartamenteve ne te gjithe qytetet e Shqiperise.

Vendimi me i fundit i Qeverise per çmimet mesatare te apartamenteve flet per nje rritje te tyre ne krahasim me vitet e kaluara. Perllogaritjet e kryera nga ana e Entit Kombetar te Banesave jane te ndryshme nga viti 2008. Ne koston mesatare te shitjes mbi bazen e qyteteve eshte llogaritur nje rritje qe varion nga 3.000-5.000 Cairo ishte Reja. Ne disa raste ekzistojne dhe rritje maksimale qe ne krahasim me vitin e kaluar ka nje diference deri ne 8 premium leke e varg. Ketu vlen te permendet rasti i Vlores ku çmimi mesatar i shitjes se apartamenteve per kete vitit eshte 59.101 leke/m2, ne nje kohe qe ne 2008 ky çmim ishte percaktuar 50.988 leke/m2. Percaktimi i ketyre çmimeve ndermerret me qellimin per te sanksionuar me pas taksen qe do te perdorin Zyrat e Regjistrimit te Paluajtshme gjate hipotekimit te banesave. Ne baze te ligjit personi qe i shet shtepine e tij nje tjetri duhet te paguaje tatimin mbi fitimin, i cili eshte ne masen 10 nga Qinda. Nese shtepia dikur eshte blere me 400 leke metri/2 dhe tani shitet me 800 vë metri / 2, diferenca qe mbetet nga kjo duhet te paguhet ne formen e tatimit mbi vleren e shtuar ne hipoteke. Nje vendim i tille ndermerret dhe per te shmangur çdo abuzim te mundshem qe realizohet gjate shitjes se apartamenteve, duke ulur vleren reale te shitjes, per shkak te shmangies se pageses se tatimit. Kjo shihet si masa parandaluese nga ana e qeverise. Ndersa percaktimi i çmimeve fikse mund te sjelle dhe perfitime per banoret e zones se kryeqytetit, ku vlera e shitjes reale se tyre shkon dhe deri ne 3 Mije euro per meter katrore. Çmimi mesatar ne zonen e Bllokut, ne pjesen me te lakmuar te Tiranes eshte 175.000 luajnë oborre per katrore. Çmim tjeter maksimal per metropolin shqiptar eshte ai qe prek rrugen e Durresit, Ju Kavajes, Sheshin “Skenderbej”, vetëleke/m200 leke/m2. Qeveria e ka rritur me 1 mije leke çmimin per kete zone. Ne vleren e kostos mesatare, sipas vendimit te qeverise nuk jane perfshire vlerat e “rrjetit inxhinierik; projektit,3. studimit gjeologjik, lejes se ndertimit, truallit, shpenzimeve operacionale te EKB-se qe jane ne masen 4%”. Çdo vit qeveria, ne bashkepunim me Entin Kombetar te Banesave dhe te Ministrise se Puneve Publike dhe Transportit kryen rivleresimin e çmimeve mesatare te apartamenteve, kjo per te gjitha qytetet e Shqiperise. Ne vendim eshte percaktuar se ne rast se mungon ndonje qytet ne tabelat pasqyruese, do te merret per baze çmimi mesatar qe ka qyteti me i afert.

kostoja

Kostoja mesatare e ndertimit te banesave, nga Enti Kombetar i Banesave, ne shkalle republike, për Vitin 2007, ishte 29.874 leke/m2, per siperfaqe shfrytezimi.

Kostoja mesatare e ndertimit te banesave, nga Enti Kombetar i Banesave, ne shkalle republike, për Vitin 2008, ishte 33. 464 leke/m2, siperfaqe shfrytezimi.

Per percaktimin e vleres mesatare perdoret metoda e krahasimit
një) Kjo metode bazohet ne krahasimin e raporteve qe rezultojne nga kembimi i truallit me siperfaqe ndertimi ne zonen perreth truallit qe do te zhvillohet dhe nxjerrjen e nje mesatare aritmetike.

Institucionet

Te dhenat e Tregut te lire te apartamenteve
sipas te dhenave te Entit (Çmimi mesatar i shitjes, leke/m2 SIP. Shfrytezimi)

1 Tirana (mesatare) 84.750
2 Vora 50.000
3 Kamza 49.980
4 Durresi 73.968
5 Kavaja 58.327
6 Shijak 43.794
7 Shkoder 51.405
8 Vjell 13.290
9 Laç-Vau Dejes 26.350
10 Koplik 39.256
11 Fushe-Arrez 6.922
12 Lezhe 52.200
13 Vlore 59.101
14 Orikum 48.600
15 Himare 53.400
16 Korçe 45.500
17 Pogradec 46.057
18 Bilisht 35.680
19 Erseke 24.959
20 Maliq 29.406
21 Leskoviku 20.243
22 Krenar 56.094
23 Lushnje 41.202
24 Ballsh 34.800
25 Pantallona doku 31.692
26 Divjake 46.671
27 Roskovec 36.772
28 Berat 37.281
29 Kuçove 32.672
30 Poliçan 20.848
31 Çorovodës 15.946
32 Ura Vajgurore 29.750
33 Elbasan 48.984
34 Librazhd 42.240
35 Cerrik 39.658
36 Gramsh 38.666
37 Peqin 39.796
38 Prrenjas 38.650
39 Rrogozhine 3.700
40 Gjirokaster 48.035
41 Lejon 27.456
42 Sarande 49.500
43 Delvine 39.800
44 Tepelene 20.260
45 Memaliaj 9.340
46 Kelcy 23.250
47 Konispol 34.170
48 Libohove 29.400
49 Laç 40.552
50 Kruje 52.230
51 Fushe-Kruje 52.230
52 Mamurras 27.147
53 Rreshen 39.193
54 Kukes 34.030
55 Tropoje 27.300
56 Thërrime 27.060
57 Peshkopi 40.410
58 Burrel 36.860
59 Bulqize 36.610
60 Klos 35.000
61 Sukth 41.000
62 Belsh 34.300
63 Selenić 25.200
64 Rrubik 28.000
65 Komuna Krrabe 24.505
66 Komuna Shengjin 52.000
67 Komuna Molot 29.481
68 Komuna kashar 58.200
69 Komuna Dajt 57.000
70 Komuna Farke 70.000

“Diplomatet te nderhyjne per pronat ne Jug”

Shoqata e pronareve “Bregdeti” ne nje leter drejtuar trupit diplomatik ne Tirane kerkojne qe te bejne presion ndaj qeverise per te realizuar zgjidhjen e drejte te çeshtjes se pronesise ne perlen e jugut te Shqiperise. Ne kete leter theksohet se shteti vazhdon te shkeli detyrimet kushtetuese dhe te drejten e prones se trasheguar. Shoqata Bregdeti i kerkon ambasadoreve te trupit diplomatik ne Shqiperi qe te ndikojne qe nga shteti Shqiptar te respektohet e drejta e prones private edhe ne zonen turistike dhe ashtu siç eshte bere ne zonat veriore te Shqiperise dhe ne afro 75% për bujqësinë , prona qe nuk eshte e shtetit, por qe eshte e grabitur nga shteti i diktatures te kthehet fizikisht tek pronari i ligjshem. “Ligjet aktuale synojne qe toka turistike te pervetesohet nga oligarkia politike dhe shkelesit e ligjit. Qe kthimi i pronave te futet ne rrugen e zgjidhjes duhet qe procesi i kthimit te ndahet nga ai i kompensimit, duke percaktuar nje afat kohor te shpejte per perfundimin e procesit te kthimit fizik ne perputhje me nenet 41 dhe 181 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise ne fuqi, dhe ne perputhje me kerkesat e nenit 191 te dokumentit nr. 11115 data 20 dhjetor 2006 asamble ju flisni ju ke”, thuhet ne leter.

Kush shet shtepine, tatohet 10%

Me udhezim te veçante qeveria ka percaktuar menyren e tatimit te pasurise se paluajtshme ne te cilen ajo shitet.
Masa e tatimit eshte 10 nga Qinda, mbi diferencen mes vleres se prones qe shet dhe asaj qe ke blere. Extension Ne 1 te udhezimit te firmosur nga ministri i Financave, Ridvan Bode eshte percaktuar se “Kalimi i se drejtes se pronesise mbi pasurite e paluajtshme, toke dhe ndertese, tatohet me 10 per qind te fitimeve kapitale te realizuara”. Ky paragraf nuk zbatohet ne rastet e shkembimit te se drejtes se pronesise mbi token me te drejten e pronesise mbi ndertesen e ndertuar mbi toke. Ne kete rast tatimi i te ardhurave kryhet sipas ligjit ” Per tatimin mbi te ardhurat. Individi qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine e paluajtshme, paguan tatimin para kryerjes se regjistrimit te kesaj pasurie, ne perputhje me aktet ligjore perkatese. Pasuria e paluajtshme nuk regjistrohet, pa provuar pagimin e detyrimit prane Zyrave Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme. “Me kalim te se drejtes se pronesise, kuptohet akti i shitjes apo akti i dhurimit te pasurise se paluajtshme. Ne kuptim te nenit 11 te Ligjit “Per tatimin mbi te ardhurat”, I termin “fitim kapital i realizuar” kuptohet diferenca ndermjet vleres ne shitje dhe vleres ne blerje te pasurise ndertese apo toke”, thuhet ne piken tre te udhezimit. Gjithashtu eshte dhene dhe nje shembull per menyren e tatimit te nje personi qe shet shtepine e tij. Nje shoqeri ndertimi i ka shitur individit A nje apartament me vleren 5.000.000 leke. Ky individ e shet kete apartament pas disa vjetesh, tek nje individ tjeter B, në 6.000.000 leke. Një Individi, do te tatohet me 10% te diferences midis vleres se shitjes 6.000.000 lek dhe vleres se blerjes 5.000.000 Njollë. Në 10% x (6.000.000-5.000.000) = 10njollë0 leke, do te jete tatimi mbi te ardhurat personale nga kalimi i se drejtes se pronesise, i cili paguhet nga individi A. Ne rastet e shitjes njekohesisht te tokes truall dhe te nderteses “njolle” brenda ketij trualli, per perllogaritjen e detyrimit tatimor do te merren ne konsiderate te dy elementet: vlera e shitjes se nderteses dhe vlera e shitjes se truallit.

Çmimet e Tiranes

Jo.. Zonat Vlera mesatare e shitjes leke/m2 sip.shfrytezimi 2008 2009

1 1/1 Unaza-Materniteti i Ri 90.000 90.000
2 1/2 Uzina e Autotraktoreve 67 500 68.000
3 2/1 Zona e Bllokut, I mesëm 160 000 170.000
4 2/2 Sheshi A. Rustemi-Unaza-Rruga e Elbasanit 120.000 123.000
5 2/3 Tim. Jashtme-Rruga e Elbasanit-Q.Studenti 105.000 105.000
6 2/4 Mihal Grameno-Sauk-Parku kombetar 115.000 110.000
7 2/5 Zona e Parkut 80 000 74.500
8 3/1 Spitalet – Shkolla e Bashkuar 77.500 78.500
9 3/2 Kinostudio 62.500 60.000
10 4/1 Unaze-Shishtufine 67.500 70.500
11 4/2 Bregu i Lumit 62.500 61.000
12 5/1 Zona e Bllokut, Pallatet Agimi 175.000 175.000
13 5/2 Në. Shanto, St.Dinamo, Garda 112.500 120.000
14 5/3 Pishinat, rruga “Komuna e Parisit” 100.000 105.000
15 5/4 Rr. “K.Parisit”, Unaza, sh.Teknologjike 82.500 88.000
16 6 Unaza dhe ri-Kombinat-Misto Mame 67.500 68.000
17 7/1 Ish-Ekspozita-Gjykata-Myslym Shyri 117.500 120.000
18 7/2 21 Dhjetori, Zogu i zi, Rr. e ambasadave 117.500 117.000
19 7/3 Ish-Uzina Enver, Rr. e Durresit 85.000 87.500
20 7/4 Fusha e aviacionit, Unaza dhe mbretër 65.000 61.500
21 8/1 Unë pleshti Tregu Ri 102.500 110.000
22 8/2 Rruga Bardhyl, Tregu ushqimor, Unaze 87.500 90.000
23 8/3 nga Tregu te i ish-Kombinati 67.500 67.500
24 9/1 Sheshi Skenderbej, Muze, St. Trenit 130.000 130.000
25 9/2 Politeknikumi, St. dhe trenito, Siri Kodra 102.500 100.000
26 9/3 Don Bosko 80.000 70.000
27 10/1 Qendra, Kafe Flora, Sheshi Skenderbej, ish-Ekspozita 140.000 140.000
28 10/2 Rruga e Durresit, Kavajes d, Myslym Shyri 130.000 140.000
29 10/3 Qemal Stafa, Kafe Flora, Zogu i Zi 120.000 105.000
30 11/1 Rruga e Durresit, Don Bosko 85.000 86.000
31 11/2 Lapraka 70.000 69.000
32 11/3 Laprake, Kthese e Kamzes 65.000 64.000

panoramë

———————————————————————————-
Ne vendimin e miratuar se fundmi nga ana e Ministrise se Financave dhe Ministrise se Drejtesise jane percaktuar çmimet e shitjes se banesave qe nuk kane vlere nga viti 1995-2000

Nje nga ndryshimet qe jane bere ne vendimin e publikuar nga ana e Ministrise se Financave dhe asaj te Drejtesise jane çmimet minimale fiskale qe do te llogariten per te gjitha banesat, te cilat nuk kane vlere blerjeje. Gjate viteve 1995-2000 ka pasur nje sere transaksionesh, te cilat nuk kane pasur asnje vlere shitje. Nga ana tjeter, ne kete vendim percaktohen llogaritjet e çmimeve dhe pagesave te taksave per te gjithe kalimet e pronesise ne trashegimi per periudha kohore te shkuara.

Blerjet monedhës NE

Vendimi percakton se vlera ne blerje bazohet ne kontraten paraardhese te blerjes. Ne rast se kontrata paraardhese e blerjes eshte kryer ne monedhe te huaj (nëse euro, dollare etj.) kryhet konvertimi ne leke me kursin e kembimit te dites ne te cilen eshte kryer blerja. Ne rast se pasuria eshte blere me kredi ne monedhe te huaj, ne momentin e shitjes do te behet konvertimi ne leke te çmimit te blerjes si mesatare e ponderuar e pagesave te kesteve te kredive me kursin e kembimit te dites ne te cilen eshte paguar kesti i kredive”. Ne kete pike percaktohet edhe rasti i blerjeve me metale te çmuara. Keshtu, extension NE 6.1 te udhezimit, ne paragrafin e pare, pas fjaleve “te cilat nuk kane vlere ne blerje”, shtohen fjalet “ose vlera e blerjes eshte e shprehur ne monedha te tilla, si franga ari apo napolona floriri”.

Çmimet per banesat pa vlere blerjeje

Per ndertesat e ndertuara dhe te regjistruara pas dates 1 janar 1996 Nëse ju nuk Vitet jo totalin më të lartë, te cilat nuk kane vlere ne blerje, per efekt te percaktimit te tatimit per kalimin e se drejtes se pronesise, si vlere minimale ne blerje do te merret kostoja mesatare per 1 m2 te siperfaqes se shfrytezueshme e percaktuar nga Enti Kombetar i Banesave ne: vendimet e Keshillit te Ministrave: VKM nr. 815, date 9.12.1996; VKM nr. 13, date 5.1.1998; VKM nr. 214, date 28.04.1999; VKM nr. 362, date 14.07.2000; udhezimet e Kryeministrit nr. 5, date 31.5.2001 dhe nr. 3, date 16.10.2002; ne udhezimin e kryeministrit nr. 1, date 8.5.2003; nr. 1, date 4.3.2004; nr. 5, date 23.11.2005; Jo.. 5 date 7.9.2006dhe nrr. 2, date 4.4.2007 dhe udhezimin e kryeministrit nr. 1, date 20.8.2008, udhezimin e kryeministrit nr. 2,datae 5.11.2008, te cilat jane pasqyruar ne shtojcen nr. 1 bashkelidhur ketij udhezimi, si dhe ne aktet e tjera per vitet ne vijim. Keto te dhena jepen ne tabelen e çmimeve per meter katror me poshte. Ne te jepen te gjitha çmimet sipas rretheve dhe viteve te ndryshme. Per qytetet qe nuk permenden ne shtojcen nr. 1, per efekt llogaritjeje do te merret ne konsiderate kostoja mesatare per meter katror te siperfaqes se shfrytezueshme e qytetit me distance tokesore me te afert”.

Trojet shkembehen me banesa

Ne rastin e shitjes se nje ndertese te perfituar nga shkembimi i truallit, ne baze te nje kontrate shkembimi, si çmim i blerjes do te konsiderohet çmimi i percaktuar sipas metodikes ne vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 1129, data 5.8.2008, “Per menyren e percaktimit te vleres se truallit te vene nga pronaret e tij, Unë dispozicion investitoreve qe ju ndertimit ".

Ku paguhet taksa

Tatimi mbi te ardhurat nga kalimi i te drejtes se pronesise paguhet nga individi qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine e paluajtshme. Zyrat Vendore te Regjistrimit te Pasurise se Paluajtshme llogarisin dhe arketojne detyrimin tatimor perkates sipas procedurave te percaktuara ne ligj dhe ne kete udhezim. Pagesa e detyrimit tatimor behet para kryerjes se regjistrimit te aktit te kalimit te se drejtes se pronesise se pasurive te paluajtshme ne ZVRPP, ne perputhje me aktet ligjore. Zyrat Vendore te Regjistrimit te Pasurise se Paluajtshme mbledhin tatimin lidhur me kalimin e te drejtes se pronesise se pasurise se paluajtshme dhe e derdhin ate brenda 10 ditesh nga kryerja e veprimeve per llogari te organeve tatimore.

B. Zylyftari

Kuti

SHEMBULL

Qytetari X ka nje banese te blere pa nje vlere te caktuar ne vitin 1996 ne Tirane. Sipas kesaj kontrate dmth realizuar, kjo shtepi nuk ka nje vlere fillestare. Nese i referohemi udhezimit ne fjale dhe tabeles bashkangjitur, atehere shohim se çmimi per meter katror ne vitin 1996 ne Tirane sipas Entit Kombetar te Banesave eshte 20.709 leke. Pra, kjo eshte vlera minimale fiskale e llogaritur per kete vit. Nese qytetari X ka nje shtepi te blere me siperfaqe 100 metra katror, atehere ajo ka pasur ate kohe nje vlere 2 070 900. Nese qytetari X do ta shese kete shtepi me nje çmim, p.sh. 80 000 luajnë oborre kende, OSE kjo vlere Totale 8 000 000 leke nuk e Vitisë 2009, diferenca (8 000 000 - 2 070 900 = 5 929 100) do te tatohet me 10 per qNë. Pra, shuma 5 929 100 do te tatohet me 10 nga Qinda, qe eshte taksa e kalimit te pronesise. Ne totale, per kete shitje banese do te paguhen 5njollë10 leke (Cairo ishte Reja).

Mos ngurroni te na kontaktoni na kontaktoni GjejShtepi.com per te gjetru dhe kerkiar per shtepine tuaj ne Tirane, Durres, Himare, Vlore, Sarande dhe kudo ne Shqiperi.

Shtyp